Selvtest

Covid-19 selvtest

Nå som Norge har startet gjenåpningen av attraksjoner som Kino, Fornøyelsesparker, Museer og lignende, fører dette til økt behov av smittevernstiltak på arbeidsplassen. Ettersom det vil være vesentlig å drive aktiv smittebegrensning og sterilisering av kontaktflater når kundestrømmen øker, ser vi på det som et godt verktøy å kunne tilby testing til både ansatte og besøkende for å best mulig kunne unngå smitteutbrudd blant ansatte og gjester. 

Til tross for at mange allerede har gode smittevernregler på plass, kan det skje uhell - og vi opplever at flere er syke uten å vise symptomer. Dette har ført til smitteutbrudd hvor det er "friske" personer har ført med seg smitte.

Konsekvens av ubevist smitte vil føre til stor risiko for større grupper å bli smittet, som igjen fører til at det kan blomstrer opp større smitteutbrudd.  Vi ser at tilfeller hvor for eksempel en familie bringer med seg smitte, eller blir smittet, kan føre med seg uheldigheter. Både i form av større kostnader for arbeidsgiver med vikarer, samt uttalelse i medier.

Boson selvtestene er CE merket og da godkjent for bruk av privatpersoner uten tilsyn av helsepersonell.  Testen anvendes enkelt og gir svar innen 15 minutter.